Trivselregler

Vi bor i samma fastighet och följer för allas trevnad följande punkter:

Därtill kommer följande regler:

 • Håll låg ljudnivå i lägenheter och trapphus mellan 22:00-07:00.
  • Renovering får endast ske dagtid mellan 08:00-18:00 om den är mycket ljudlig.
  • Ska du ha fest eller annan ljudlig aktivitet någon gång mellan 22:00-07:00, be dina grannar om lov först.
 • Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen, vid någon av entréerna eller i portalen. Rökning i lägenhet eller på balkong får inte störa annan boende.
 • Kolgrillar får ej användas på balkong.
 • Blomlådor får inte fästas på utsidan av balkong.
 • Inget får kastas från balkonger, inte ens organiskt skräp såsom gamla blommor.
 • Inga föremål får ställas i gemensamma utrymmen såsom trapphus eller vindsförrådens gångar. Detta av säkerhetsskäl då vi inte vill ha föremål som kan brinna eller vara ivägen vid en eventuell utrymning där. Föreningen ansvarar inte för saker som plockas bort från allmänna utrymmen.
 • Cyklar skall parkeras på anvisad plats.

Ordningsfrågor mellan grannar tas först och främst upp mellan de berörda. Skulle grannar inte finna en lösning kan frågan tas upp av styrelsen.

Allvarliga, eller återkommande störningar eller överträdelser av ovanstående punkter och regler kan medföra att nyttjanderätt av bostadsrätt eller hyresrätt förverkas och uppsägning sker.

Uppdaterat: 2020-03-10