Trivselregler

Vi bor i samma fastighet och följer för allas trevnad följande punkter:

Därtill kommer följande förtydligande:

 • Håll låg ljudnivå i lägenheter och trapphus mellan 22:00-07:00.
  • Renovering får endast ske dagtid mellan 09:00-18:00 om den är mycket ljudlig.
  • Ska du ha fest eller annan ljudlig aktivitet någon gång mellan 22:00-07:00, be dina grannar om lov först.
 • Rökning är inte tillåtet i gemensamma utrymmen, vid någon av entréerna eller i portalen. Rökning i lägenhet, på balkong eller inom föreningens tomt får inte störa annan boende.
 • Kolgrillar får ej användas på balkong.
 • Blomlådor får inte fästas på utsidan av balkong.
 • Inget får kastas från balkonger, inte ens organiskt skräp såsom gamla blommor.
 • Inga föremål får ställas i gemensamma utrymmen såsom trapphus eller vindsförrådens gångar. Detta av säkerhetsskäl då vi inte vill ha föremål som kan brinna eller vara i vägen vid en eventuell utrymning där. Föreningen ansvarar inte för saker som plockas bort från allmänna utrymmen. Bortforslade föremål i föreningens besittning återfås mot avgift.
 • Dörrmattor får ej placeras i trapphuset då de försvårar städning.
 • Fyll inte sopkärl vid exempelvis renovering eller flytt, samt ställ inga föremål på golvet eller hyllan i soprummet.
 • Cyklar skall parkeras på anvisad plats.

Observera att denna lista inte är uttömmande, utan tillämpa sunt förnuft för allas trevnad.

Ordningsfrågor mellan grannar tas först och främst upp mellan de berörda. Skulle grannar inte finna en lösning kan frågan tas upp av styrelsen.

Allvarliga, eller återkommande störningar eller överträdelser kan medföra att nyttjanderätt av bostadsrätt eller hyresrätt förverkas och uppsägning sker.

Uppdaterat: 2020-09-14