Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötseln utförs av V-Hus AB. För felanmälan, maila till haubitsen@v-hus.se eller kontakta styrelsen.

Vid mycket akuta fel: Securitas jourmontör: telefonnummer 08-657 77 00 eller email: kundtjanst@jourmontor.se.

Städning

Städning av trapphus och tvättstuga utförs av entreprenad Mickes fönsterputs och städ AB. För att städningen av trapphuset ska bli effektiv får mattor inte ligga utanför lägenhetsdörrar.

Hissar

I huset, som är byggt 1938 i eran av s k funktionalistisk arkitektur, har vi försökt bevara hissarna i dess ”originalstil” så mycket som möjligt. Hissarna sköts av St: Eriks Hiss
Vid akuta fel: Kontakta ansvarig hissfirma St Eriks Hiss 08-522 258 00
Vid övriga fall: Ansvarig person i styrelsen, eller maila styrelsen@haubitsen.se.

OBS: Samtliga boende kan anmäla trasig hiss – det behöver inte vara styrelsen!

Takskottning

NP-gruppen: kontorstid 08-31 99 49, akut utanför kontorstid: 0733-89 26 57

OBS: Samtliga boende kan anmäla om vi har snö som hänger över kanten – det behöver inte vara styrelsen!