Renovering

Om du tänker bygga om i din lägenhet måste detta anmälas till styrelsen innan ombyggnaden startar. Se även paragraf 29 i Brf Haubitsens stadgar.

Mer specifikt så omfattas all form av renovering och ombyggnation som inte bara rör ytskikt av kravet på att godkännas i förväg av styrelsen. För alla ingrepp i våtytskikt, ledningar (VA, el, gas) som inte är i lägenheten, bärande strukturer ska föreningen ta del av besiktningsprotokoll efter genomfört arbete.

Du som bygger om kök och/eller badrum och behöver få vattnet avstängt måste samordna detta i god tid med styrelsen och grannar.

Blankett för ansökan om ombyggnation finns här.

Ljudliga arbeten får endast ske mellan 09:00-18:00 (informera gärna dina grannar först). Mindre arbeten som inte stör nämnvärt får ske all tid som inte ligger mellan 07:00-22:00. Övrig tid skall grannar ej störas.