Nyhetsbrev

Föreningen skickar löpande ut nyhetsbrev till sina medlemmar med information kring vad som sker i fastigheten samt styrelsen arbete.

För att undvika att personuppgifter ligger öppet på webben publiceras dessa inte på hemsidan längre. Medlem som vill se ett äldre nyhetsbrev uppmanas att ta kontakt med styrelsen.