Uthyrning

Du som har en bostads-/hyresrätt kan få hyra ut/upplåta den i andrahand om du har fått samtycke av föreningens styrelse. Om du hyr ut din lägenhet utan tillstånd från föreningen riskerar du att förlora din rätt till din bostads-/hyresrätt. Observera att det även gäller korta uthyrningar via exempelvis AirBnB, eller om din lägenhet upplåts utan att du tar ut hyra.

Föreningen följer bostadsrättslagen och hyresnämndens rekommendationer. Dock är föreningen likt lagstiftaren kritisk till uthyrning av lägenhet för spekulation, eller flera på varandra följande uthyrningar utan eget boende. Vanliga skäl som Brf Haubitsen accepterar för andrahandsupplåtelse är följande:

  • Studier på annan ort
  • Arbete på annan ort
  • Militärtjänstgöring
  • Provboende med partner (maximalt ett år)
  • Föräldrar som har köpt lägenhet till sina barn. Dock kan föräldrarna inte räkna med att få hyra ut till någon annan än sina egna barn
  • Sjukdom som medför längre tids vistelse på sjukhus eller vårdhem

Ansök om att få hyra ut i andra hand genom att fylla i blankett för uthyrning och skicka till styrelsen på styrelsen@haubitsen.se. Ansvarig för andrahandsuthyrningar handlägger ditt ärende och ger besked. Beslut kan ”överklagas” till styrelsen och därefter hos hyresnämnden.
Ladda ner blankett här

Tänk på när du upplåter din lägenhet i andrahand är det du som medlem i bostadsrättsföreningen som är ansvarig gentemot föreningen att avgiften betalas i tid och att det inte uppstår några störningar. Du som uthyrare ansvarar för att hålla dig uppdaterad med vad som sker i föreningen samt att informera hyresgästen om pågående händelser och aktuell information.

Vid en ansökan om andrahandsupplåtelse måste du alltid uppge vem som skall disponera lägenheten och hur vi kan nå er. Om ni skall tjänstgöra utomlands vill vi också att ni utser en person i Sverige som har er fullmakt att hantera frågor rörande er bostadsrätt. En godkänd andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad och gäller som längst under ett år. Därefter måste en ny ansökan göras.

För uthyrning i andra hand tar föreningen ut en avgift på 10 % av ett prisbasbelopp per år.