Historik

Brf Haubitsen bildades som bostadsrättsförening och uppförde fastigheten redan 1938. Vid bildandet av bostadsrättsförening ingick i föreningen 68 lägenheter, 3 lokaler och 2 garage. Två av lokalerna har idag slagits ihop och hyser en restaurang, en av lokalerna har upplåtits med bostadsrätt. Fram till slutet av 80-talet är det dokumenterat att samtliga lägenheter på våning 1 uppläts med hyresrätt, samt att två lägenheter per våning (de närmast hisschakten) också uppläts med hyresrätt. Totalt innebar det 20 st hyresrätter och 48 bostadsrätter. På så sätt blandades både bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i samma fastighet – något att jämföra med dagens standard med separata hus för respektive upplåtelseform. Att notera är att en av hyresrätterna var förvaltarbostad för husets förvaltare med familj.

De initiala kostnaderna för Brf Haubitsen fördelade sig enligt följande (1938 års penningvärde):

Vad Kostnad
Köpeskilling för föreningens fång 297 275 kr
Lagfarts- & inskrivningskostnader 2 975 kr
Byggnadskostnader 1 067 750 kr
Inlösen av andelar 5 000 kr
Kostnader för föreningens bildande 2 000 kr
Totalt 1 375 000 kr
Vilket motsvarar en totalkostnad på något över 40 miljoner kr i 2020 års penningvärde.

1941 års beskrivning av fastigheten:
”Fastigheten är bebygd med ett nio våningar högt bostadshus av sten med souterrängvåning under byggnaden. I huset finnes en trappuppgång med trappor och planer av marmor. Tvenne personhissar finnas. Ledningar för gas, vatten, avlopp, wc., värme, varmvatten och elektrisk belysning äro indragna. Badrum finnas till alla bostadslägenheter, sopnedkast finnes anordnat och äro en trappa i fastigheten anordande tvättstuga och torkrum med förstklassig inredning. Rikligt med kökssnickerier av modern och ändamålsenlig konstruktion, rostfritt m.m. Gården är planterad. Den utvändiga putsen å fastigheten är terrasit och fastigheten kan anses vara av hög klass.”