Kontakt

Brf Haubitsen
Organisationsnummer. 702000-8533

Styrelsen nås på styrelsen@haubitsen.se
För fastighetsskötare eller ekonomisk förvaltare, se respektive flik.

Styrelsen

 • Erik Hellsing, ordförande
  Mobil: 0735 – 200 512
  Ansvarsområde:  Medlemmar, värme/ventilation
 • Tove Hultkrantz, kassör
  Telefon: 073 – 100 50 69
  Ansvarsområde: kontakt med RB Ekonomiförvaltning, fakturor
 • Ulla-Britt Törnblom, ordinarie ledamot
  Telefon: 073 – 617 02 75
  Ansvarsområde: tvättstuga, hyresgäster, andrahandsuthyrning
 • Sarah Ahnström, ordinarie ledamot
  Mobil: 070 – 918 47 06
  Ansvarsområde: Hemsida, nyhetsbrev
 • Bo Gjelstad, ordinarie ledamot
  Mobil: 0707 – 155 096
  Ansvarsområde: Fastighet, byggnadsfrågor
 • Catharina Piper, ordinarie ledamot
  Mobil: 070 – 835 1188
  Ansvarsområde: Restaurang
 • Knut Benson, suppleant
  Mobil: 076 – 266 00 33
  Ansvarsområde: Hissar, sopor, cykelrum

Valberedning

 • Peter van Embden
 • Paul Hinks

Ekonomisk förvaltning

3932 BRF Haubitsen
RB Fastighetsägare AB
Box 307
751 05 Uppsala
Tfn vxl: 077 118 10 20

Mäklarfrågor 018 18 41 00

Enskild medlem/hyresgäst:  

Avgifts- och hyresadministration: 018-66 01 60
Telefontid: 08.30-12.00

Mäklarfrågor 018-18 41 00

Revisor

BoRevision i Sverige AB
Vasagatan 46, 4 tr, 111 20 Stockholm
Telefon: 08 737 90 32

Försäkring

Trygg-Hansa försäkringsnummer:
– Föreningens försäkring: 25-1073933
– Bostadsrättstillägg (för samtliga medlemmar): 25-1073933

Skadeanmälan, telefon: 0771-11 11 500

Fastighetsskötsel

Den löpande fastighetsskötseln är utlagt på entreprenad till CEMI Förvaltnings AB telefonnummer  0774-400990 07.00 – 16.00 eller till felanmalan@cemi.se

Vid akuta fel: Securitas jourmontör: telefonnummer 08-657 77 00 (fax 08-657 77 10) eller email: kundtjanst@jourmontor.se

Städning

Info@stadse.se eller 073 530 73 14

Hissar

St: Eriks Hiss:  08-522 258 00

OBS: Samtliga boende kan anmäla trasig hiss – det behöver inte vara styrelsen!

Takskottning

NP-gruppen: kontorstid 08-31 99 49, akut utanför kontorstid: 0733-89 26 57

OBS: Samtliga boende kan anmäla om vi har snö som hänger över kanten – det behöver inte vara styrelsen!

Låsjour

Tel: 08 – 300 400