Kontakt

Brf Haubitsen
Organisationsnummer. 702000-8533

Styrelsen nås på styrelsen@haubitsen.se
För fastighetsskötare eller ekonomisk förvaltare, se respektive flik.

Styrelsen

 • Erik Hellsing, ordförande
  Mobil: 0735 – 200 512
  Ansvarsområde:  Medlemmar, kontakt med förvaltare
 • Henrik Askvik, Kassör
  Mobil: 070 142 3963
  Ansvarsområde: Ekonomi, kontakt med förvaltare
 • Ulla-Britt Törnblom, ordinarie ledamot
  Telefon: 073 – 617 02 75
  Ansvarsområde: tvättstuga, hyresgäster, andrahandsuthyrning
 • Christopher de Bachtin, Ordinarie ledamot
  Mobil: 070 016 72 20
  Ansvarsområden: Sop- och cykelrum
 • Catharina Piper, ordinarie ledamot
 • Douglas Bielke, suppleant
  Ansvarsområden: Trädgård
 • David Unger, suppleant
  Ansvarsområden: Kommunikation

Valberedning
Bengt Wikander & Paul Hinks

Revisor
Intern revisor: Eric Lennmarker

Extern revisor:
BoRevision i Sverige AB
Vasagatan 46, 4 tr, 111 20 Stockholm
Telefon: 08 737 90 32

Försäkring
Trygg-Hansa försäkringsnummer:
– Föreningens försäkring: 25-1073933
– Bostadsrättstillägg (för samtliga medlemmar): 25-1073933

Skadeanmälan, telefon: 0771-11 11 500