Praktisk information

Nedan följer mycket, men nyttig information. Vi ber alla nya medlemmar att läsa igenom ordentligt inför ansökan av medlemsskap och inflyttning, samt alla medlemmar att hålla sig uppdaterade med denna sidan.
Uppdaterad senast 2020-03-09

Styrelsen

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Namn och telefonnummer finns uppsatt på anslagstavlan i entrén. Styrelsen har löpande styrelsemöten under året och varje vår hålls en ordinarie föreningsstämma.
Frågor och meddelanden till styrelsen kan mailas till styrelsen@haubitsen.se eller läggas i styrelsens postfack.

Nycklar

Nycklar till fastighetens gemensamma utrymmen skall överlämnas av den tidigare bostadsrättsägaren vid inflyttning. Som hyresgäst erhåller du nycklar av styrelsen. Samtliga boende skall ha nycklar till:
1. ”All-nyckel” (port, tvättstuga, vind, piskbalkong, cykel- och soprum, molok – sopbehållare vid gatan)
2. Tvättstugans bokningstavla
3. Postfack

Försäkring och bostadsrättstillägg

Varje boende ska ha en egen hemförsäkring. Föreningen har utöver den vanliga hemförsäkringen tecknat gemensamt ”bostadsrättstillägg” för samtliga medlemmar.

Ombyggnad av lägenhet

Om du tänker bygga om i din lägenhet måste detta anmälas till styrelsen innan ombyggnaden startar. Se även paragraf 29 i Brf Haubitsens stadgar. Du som bygger om kök och/eller badrum och behöver få vattnet avstängt måste samordna detta i god tid med fastighetsskötaren (CEMI Förvaltnings AB). Läs mer under fliken Renovering.

Lägenhetsdörrar

Om du vill byta till säkerhetsdörr – välj Daloc.

Tvättstugan

Tvättstugan består av tvättrum med tillhörande torkrum, tvättbar samt mangel- och strykrum. Tvättrummet kan bokas på bokningstavlan som finns uppsatt i tvättstugan. Bokad tid som ej utnyttjas inom en halvtimme kan övertas av annan såvida meddelande ej lämnats. Tvättbaren samt mangel- & strykrummet går ej att boka. För att inte störa de som har lägenhet i anslutning till tvättstugan använder vi inte tvättstugans maskiner och fläktar efter kl 21.00. Strömmen till maskinerna bryts lite efter kl 21.00. För allas trevnad skall tvättstugan lämnas i samma eller bättre skick än den var vid början av tvättiden. Sopkvast och golvmopp finns i lokalen att tillgå.

Rökning

Det är förbjudet att röka i trapphus och allmänna utrymmen. Tänk även på att visa hänsyn om du röker på balkongen, röken kommer lätt in till grannarna.

Värme/ventilation

I huset finns fjärrvärme med termostat i källaren. Tänk dock på att det vid snabba temperaturväxlingar utomhus kan ta tid innan värmen ökar i din lägenhet eftersom vårt värmesystem, liksom hela fastigheten, är gammalt. Ventilationsanläggningen har friskluftsventiler på fönster eller väggar och frånluftsventiler i kök och badrum. För att ventilationen ska fungera optimalt skall friskluftsventilerna vara öppna och frånluftsventilerna enligt permanent installation och får inte ändras. Filtren i FRESH-donen (rund burk som sitter högt upp på väggen) bör göras rent under rinnande ljummet vatten två gånger per år. Spjället i öppna spisen skall alltid vara stängt när spisen inte används.

Öppna spisar

För att undvika bakdrag i skorstenskanaler är det viktigt att friskluftsventilerna är öppna. Vid tändning av brasa bör man öppna ett fönster så att fyren får tillräckligt med luft. Efter en stund kan man stänga fönstret, men se till att luft kommer in genom de friskluftsventiler som finns.

Golvvärme

I badrummen finns golvvärme installerade enligt standard till 150 W som maxvärme.

Vindsförråd

Varje lägenhet har ett förråd på vinden (vissa i källarutrymme) utmärkt med lägenhetsnumret. För att en viss ordning skall kunna hållas får dessa förråd ej bytas mellan lägenheterna. Inga brandfarliga ämnen får förvaras i dessa förråd. Ur brandsynpunkt måste gångarna vara fria, dvs inga personliga saker får finnas där

Brandsäkerhet

Brandvarnare skall finnas i varje lägenhet enligt lag och ansvaras för av den boende. Det finns även brandvarnare monterade i bägge vindarna. Brandsläckare finns uppsatta högst upp i trapphuset innanför vindsförrådsdörrarna samt i cykelrummet, i källaren vid förråd samt vid postfacken.

Cyklar

Längst in i portalen finns dörren som leder in till förrådet där cyklarna skall förvaras. Utomhus placeras cyklarna i befintliga cykelställ. Inga cyklar får ställas i portalen eller entrén.

Balkonger

För att även få en enhetlig stil på huset utifrån ber vi er kontakta styrelsen innan markiser köps och monteras. Inga markiser får fästas i väggen utan måste spännas mellan balkongfundament och balkongen ovanför. Blomlådor på balkongen skall monteras på räckets insida för att undvik olyckor.

Grillning på balkonger

Det är förbjudet att grilla med kol eller engångsgrill på balkongen. Detta dels för att os och rök kan störa andra boende men även för risken för brand.

Bredband

Fiber 250 mbit/s är draget till fastigheten och Stockholms Stadsnät
levererar internet till alla lägenheter. Kostnaden för internet ingår i
månadsavgiften till föreningen.

Kabel-TV

Kabelkanaler finns att ansluta till din lägenhet efter önskemål och beställs av ComHem. Vanligt digitalt marksänt TV- & radionät finns i varje lägenhet.

Postfack

Till varje lägenhet hör ett postfack som finns på entréplanet. Varje lägenhet har fått tre nycklar till postfacket. Om du behöver nytt lås hanteras detta av styrelsen till en kostnad av 500,- och faktureras på samma avi som avgiften/hyran till föreningen.

Namnskyltar

Bokstäver beställs hos fastighetsskötaren och monteras av den nyinflyttade själv på dörren. Monteringen vid entré samt på postboxar ordnar fastighetsskötaren

Med vänliga hälsningar / Styrelsen