Mäklarinfo

Mäklare ska i första hand vändas sig till RB Fastighetsägare (tel: 0771 18 10 20).

Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar. Delat ägande är OK.

Efter avslutad försäljning ska köpeavtal samt ansökan om utträde/inträde i Brf Haubitsen skickas till:

RB Fastighetsägare AB
Box 307
751 05 Uppsala
Tfn vxl 077 118 10 20