Mäklarinfo

Mäklare ska i första hand vändas sig till RB Fastighetsägare.
Tel: 0771 860 860
Mail: rbfast.brf@riksbyggen.se

Listan på kommande och genomförda åtgärder under fliken fastigheten uppdateras löpande. Årsredovisning går att få genom att maila RB Fastighetsägare eller styrelsen@haubitsen.se.

Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar. Delat ägande är OK.

Efter avslutad försäljning ska köpeavtal samt ansökan om utträde/inträde i Brf Haubitsen skickas till:

RB Fastighetsägare AB
Box 307
751 05 Uppsala