Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Den löpande fastighetsskötseln är utlagt på entreprenad till CEMI Förvaltnings AB. För kontakt maila främst till felanmalan@cemi.se, annars ring 0774-400990 öppet 07.00 – 16.00.

Vid akuta fel: Securitas jourmontör: telefonnummer 08-657 77 00 eller email: kundtjanst@jourmontor.se.

Städning

Städning av trapphus och tvättstuga utförs av entreprenad under CEMI Förvaltnings AB. Kontakt: Info@stadse.se eller 073 530 73 14
För att städningen av trapphuset ska bli effektiv får mattor inte ligga utanför lägenhetsdörrar.

Hissar

I huset, som är byggt 1938 i eran av s k funktionalistisk arkitektur, har vi försökt bevara hissarna i dess ”originalstil” så mycket som möjligt. Hissarna sköts av St: Eriks Hiss
Vid akuta fel: Kontakta ansvarig hissfirma St Eriks Hiss 08-522 258 00
Vid övriga fall: Ansvarig person i styrelsen, eller maila styrelsen@haubitsen.se.

OBS: Samtliga boende kan anmäla trasig hiss – det behöver inte vara styrelsen!

Takskottning

NP-gruppen: kontorstid 08-31 99 49, akut utanför kontorstid: 0733-89 26 57

OBS: Samtliga boende kan anmäla om vi har snö som hänger över kanten – det behöver inte vara styrelsen!