Underhållsplan

Planerade och pågående åtgärder & kontroller inom närtid (utan inbördes prioritet):

 1. Åtgärda nedslag från OVK under 2020 (pågår).
 2. Mindre fasadförbättringar och genomgång av balkonger för att förlänga livstid preliminärt planerad till sensommar 2021. Sker utan byggnadsställning!
 3. Genomgång av fönster och balkongdörrar för att täta drag och säkerställa fortsatt god livslängd. 

Kommande åtgärder på lång sikt 10-30 år (ej inplanerade, utan inbördes prioritet):

 1. Fasadrenovering (ej i behov för närvarande). Vid fasadrenovering kan även följande göras:
  1. Tilläggsisolering av fasad
  2. Renovering av balkonger.
 2. Effektivisera energianvändningen i huset (vår enskilt största löpande kostnad):
  – Förbättra värme i trapphuset. Sätta in radiator i utrymmet under trappen, ska anslutas till befintligt varmvatten.
  – Omhänderta värme i frånluftsventilation. Leda ned utsläppt värme till värmeväxlare.
  – Byta till termostatventiler på radiatorer i varje lägenhet.
 3. Slipning av marmorgolv i trapphuset

Genomförda åtgärder & kontroller:

2020
Stamspolning genomförd
OVK – åtgärder av nedslag (pågår)
Radonmätning godkänd.
12 säkerhetsdörrar installerade, varav 2 st i hyresrätter för föreningens räkning.
Trädgårdsförbättringar på östra sidan fastigheten och mot gata. Beskärning av träd.

2019
Hjärtstartare installerad i entré.
Matavfall flyttat till skåp vid gatan.
OVK genomförd, åtgärder på nedslag genomförs 2019/2020.
Sotning genomförd.
Energideklaration genomförd.

2018
Ny styrdator till värmeväxlare.
Byte av torktumlare i tvättrummet.

2017
Relining och utbyte av slitna rör under fastigheten.
Byte av tvättmaskin i tvättbaren.
Byte av sandfång.

2016
Dränering av grund kring fastigheten (beskrivning & bilder)

2015
Ytrenovering genomfördes i soprummet
Belysning installerad mellan trottoar och portal
Ny belysning installerad i entré
Tak: vajersystem kompletterat på befintliga bryggor på taket samt ytterligare bryggor installerade inkl vajersystem då taksäkerheten bedömdes inte vara tillräcklig.

2014
Ljusramp i portal lagad
Översyn av taket
Nya plattor mellan portal och trottoar samt framför restaurangen.
Nya gräsmattor framför huset samt på höger sida av entrén.
All el i restaurangen renoverad

2013
Sopnedkast stängt och hushållssopor flyttade till molok på gården
OVK godkänd
Inköp filter till FRESH-don till samtliga lägenheter
Spolning av stammar

2012
Hissar renoverade
Rensning imkanaler kök + OVK
Provtryckning av rökkanaler öppna spisar
Brandskyddskontroll restaurangen
Stor sotning av restaurangen
Stor renovering av hyreslägenhet nr 65
Mindre renovering av hyreslägenheter nr 67
Målning av entréplan
Förbättring av belysning postgång, rörelsestyrd belysning tvättstuga och cykel-/soprum, ny belysning pannrum samt utrymmet med tre källarförråd, ny belysning utanför garage samt glasdörr.
Cykelrum samt gräsmattan har rensats från gamla cyklar

2011
Byte av fjärrvärmecentral
Otäta fönster och balkongdörrar har tätats efter fönstermålning
Insamling av matavfall införts
Utökad sopsortering

2010
Målning av samtliga fönster och balkongdörrar
Installation av postboxar
Radonmätning OK
Inventering av vilka väggar som är bärande i lägenheterna

2009
Utökad sopsortering
Taket målat
Maskinerna i tvättstugan har renoverats
Entrédörren byttes
Energibesiktning

2008
Rökkanaler renoverades
Gasspisar i hyreslägenheter bytts ut

2005
Bredband drogs in
Kontroll att fastigheten inte innehåller aluminatcement

2004
Golvet i entréplan och första våningen har slipats, övriga plan har polerats

2003
Nytt golv lagts i portalen

2002
Stambyte i kök och badrum

1995
Fasad bytt
Fönster renoverade
Balkonger renoverade