Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomi och löpande administration förvaltas av RB fastighetsägare.

Kontakt RB fastighetsägare för enskild medlem/hyresgäst:  
Mail: rbfast.brf@riksbyggen.se
Telefontid: 08.00-16.00
Tfn vxl: 0771 860 860
Föreningens kundnummer är 3932.

Organisationsnummer Brf Haubitsen: 702000-8533

Fakturaadress:
3932 Brf Haubitsen
RB Fastighetsägare AB
Box 307
751 05 Uppsala

Revisor:
BoRevision i Sverige AB
Vasagatan 46, 4 tr, 111 20 Stockholm
Telefon: 08 737 90 32

Försäkring
Trygg-Hansa försäkringsnummer:
– Föreningens försäkring: 25-1073933
– Bostadsrättstillägg (för samtliga medlemmar): 25-1073933
(Obs, boende måste ha egen hemförsäkring. Ovanstående är inte någon ersättning för egen hemförsäkring)