Ordningsregler

Vi bor i samma fastighet och följer för allas trevnad följande punkter:

 • Svensk lag
 • Föreningens stadga

Därtill kommer följande förtydligande:

 • Håll låg ljudnivå i lägenheter och trapphus mellan 22:00-07:00.
  • Renovering får endast ske dagtid mellan 09:00-18:00 om den är mycket ljudlig.
  • Ska du ha fest eller annan ljudlig aktivitet någon gång mellan 22:00-07:00, be dina grannar om lov först.
 • Rökning är inte tillåtet i gemensamma utrymmen, vid någon av entréerna eller i portalen. Rökning i lägenhet, på balkong eller inom föreningens tomt får inte störa annan boende.
 • Kolgrillar får ej användas på balkong.
 • Blomlådor får inte fästas på utsidan av balkong.
 • Inget får kastas från balkonger, inte ens organiskt skräp såsom gamla blommor.
 • Inga föremål får ställas i gemensamma utrymmen såsom trapphus eller vindsförrådens gångar. Detta av säkerhetsskäl då vi inte vill ha föremål som kan brinna eller vara i vägen vid en eventuell utrymning där. Föreningen ansvarar inte för saker som plockas bort från allmänna utrymmen. Bortforslade föremål i föreningens besittning återfås mot avgift.
 • Dörrmattor får ej placeras i trapphuset då de försvårar städning.
 • Cyklar skall parkeras på anvisad plats.
 • Det är av stor vikt att det är ordning i soprum och kring kärl för avfallshantering. Utöver att god ordning ska hållas gäller följande förtydliganden:
  • Respektive fraktion ska sorteras i avsett kärl. I det osorterade avfallet ska inget slängas som kan ligga i annat avsett kärl.
  • Avfall som är skrymmande ska komprimeras innan det läggs i kärlet, det vill säga tillplattas, vikas, eller monteras ned.
  • Kärl får inte fyllas över kanten. Är kärlet fullt får du vänta till efter tömning, eller ombesörja egen bortforsling av det du vill slänga.
  • Det är strikt förbjudet att ställa avfall eller andra föremål utanför sopkärlen såsom på golv eller mark.
  • Har du mycket att slänga såsom vid renovering, in- eller utflytt – vänligen bekosta din avfallshanting själv genom att beställa en extra tömning av kärl, eller frakta bort avfallet själv.
 • Förtydligandena kring avfallshanteringen är skrivna för att ingen tvekan ska råda gällande användandet av soprum och avfallslösningar då misskötsel av ej ringa betydelse leder till förverkande av nyttjanderätt!

Observera att denna lista inte är uttömmande, utan tillämpa sunt förnuft för allas trevnad.

Ordningsfrågor mellan grannar tas först och främst upp mellan de berörda. Skulle grannar inte finna en lösning kan frågan tas upp av styrelsen.

Störningar eller överträdelser som ej är av ringa betydelse kan medföra att nyttjanderätt av bostadsrätt eller hyresrätt förverkas och uppsägning sker, vänligen se föreningens stadga.

Reviderad:
2023-11-20
2020-09-14