Arkiv för: Nyheter

Årsredovisning 2018 och protokoll från årsmöte finns nu tillgängliga på hemsidan

Protokoll från årsmötet 2018-05-22 hittar du genom att klicka här

Årsredovisning 2018 hittar du genom att klicka här.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsredovisning 2018 och protokoll från årsmöte finns nu tillgängliga på hemsidan

Nyhetsbrev vinter 2016/17

Nyhetsbrev för vintern 2016/17 har skickats till medlemmarna och publicerats på hemsidan.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev vinter 2016/17

Nyhetsbrev april 2015

Inflyttade januari 2015 – april 2015
● Lägenhet nr 33 Sjöblom överlåten till Christoffer och Malin Schmidt.

Vi hälsar nyinflyttade välkomna!

Årsmöte
Bestämt till 26 maj, om du vill inkomma med motion – ska den vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 20 dagar innan årsmöte. Enligt stadgar får endast medlem delta i föreningsstämman. Om du inte kan delta kan du lämna fullmakt till annan medlem men närvarande medlem får endast representera en annan medlem.

Extrastämma
Genomfördes 13 april 2015. Styrelsen hade motionerat om att Brf Haubitsen ska byta till nya moderniserade stadgar. Styrelsens förslag bifölls och vi tog det första av två beslut om nya stadgar.

Trädgård
Vi kommer att teckna avtal med CEMI om trädgårdsskötsel.

Dörrar till gemensamma utrymmen
Vi kommer att byta dörrar till: tvättstuga, cykelrum och pannrum. Portnyckeln kommer fortsatt att användas. Vi ska se över dörren mellan portal och cykel-/soprum eftersom den är svår att stänga.

Blomkruka och infart till huset
Infarten till portalen håller inte för tunga bilar. Därför har vi låtit sätta fast den stora krukan så att den inte ska flyttas.

Sortering av sopor
Periodvis riktigt bra sortering, periodvis ganska dålig!
Ju bättre vi sorterar desto lägre kostnader för sophantering får vi. Enkelt sätt att spara både slantar och miljö.
Bostadsrättsföreningen är endast skyldig att ta hand om hushållssopor – all annan sorteringsmöjlighet är en service för oss alla i huset.

Insamling av matavfall
Vi vill som vanligt slå ett slag för insamling av matavfall. Hämta bruna papperspåsar i soprummet, påsen lämnas sen i brun behållare i portalen.
Släng matavfall endast i brun papperspåse, inga plastpåsar! Om din papperspåse riskerar att läcka kan du ta dubbla papperspåsar.

Å dessa fimpar …
Var vänlig kasta inte fimpar, snus och tuggummi i portalen eller i vår gemensamma trädgård.

Välkommen på årsmöte 26 maj 19.30!
Stockholm 11 maj 2015
Brf Haubitsens styrelse genom Kristina Kjellander

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev april 2015

Planskiss över bärande väggar

Då vissa boende önskar bygga om i sin lägenhet, passar vi på att publicera en planskiss över fastigheten. Här kan man enkelt identifiera sin lägenhet, och dess bärande väggar (markerade). Övriga väggar, typiskt innerväggar, är inte bärande och kan oftast tas bort eller modifieras. Kom ihåg att man alltid måste ansöka om att bygga om i sin lägenhet och att alla ingrepp på väggar måste godkännas av styrelsen!

Här kan ni ladda ner planskiss.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Planskiss över bärande väggar

Nyhetsbrev januari 2015

Vi vill börja med att önska alla god fortsättning på 2015!

Tidigare har vi skrivit nyhetsbrev 2 gånger per år. För att göra informationen mer aktuell så ska vi fortsättningsvis skriva nyhetsbrev 4 ggr per år.

Inflyttade hösten 2014 – januari 2015

  • Lägenhet nr 53 Jansson överlåts till Plahn
  • Lägenhet nr 27 Atanasoski överlåts till Viktorsson
  • Lägenhet nr 33 Sjöblom överlåts till Schmidt

Vi hälsar nyinflyttade välkomna!

Extrastämma

Vi behöver uppdatera och modernisera våra stadgar. Beslut om nya stadgar behöver tas på två på varandra följande stämmor.

Årsmöte

Bestämt till 26 maj, om du vill inkomma med motion – ska den vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 20 dagar innan årsmöte. Enligt stadgar får endast medlem delta i föreningsstämman. Om du inte kan delta kan du lämna fullmakt till annan medlem men närvarande medlem får endast representera en annan medlem.

Elmätare

Varje lägenhet har en elmätare samt huvudsäkringar på respektive våningsplan. Det händer sällan att man behöver byta säkring men då tillfället uppstår är det bra att varje elmätare är märkt med respektive lägenhetsnummer. För att kunna märka upp dem behöver vi din hjälp med mätarnumret. Titta på din elräkning. Maila gärna mätarnummer och lägenhetsnummer till styrelsen@haubitsen.se eller lägg en lapp i styrelsens postfack.

Brandsläckare

Våra fem brandsläckare (finns i pannrum, cykelrum, i postgången och på vinden) är kontrollerade och även rökluckan. Denna översyn görs årligen.

Skottning av tak

Vi har avtal med NP-gruppen som bevakar och skottar vid behov. Vid akut fara kan vem som helst i huset ringa för åtgärd, telefonnummer finns på anslagstavlan i entrén.

Halt?

Vi har ställt en hink med grus och skopa i entrén – alla har nu möjlighet att sanda.

Matos i restaurangen

Som många har märkt kom mycket matos från restaurangen in i trapphuset. Vi har hittat problemet och tror att det nu är löst.

Glöggen vid första advent

En mycket trevlig kväll med ca 25 gäster. Många glada skratt och tillfälle att lära känna övriga boende i fastigheten. Lycklig vinnare i utlottningen var Sofia Jonsson, 2 tr.

Restaurangen

I slutet av året upptäckte vi att de fasta elinstallationerna i restaurangen inte längre var godkända enligt dagens standard. En stor förbättring gjordes strax innan jul och nu är allt tiptop.

Sortering av sopor

Periodvis riktigt bra sortering, periodvis ganska dålig!

Ju bättre vi sorterar desto lägre kostnader för sophantering får vi. Enkelt sätt att spara både slantar och miljö.

Bostadsrättsföreningen är endast skyldig att ta hand om hushållssopor – all annan sorteringsmöjlighet är en service för oss alla i huset.

Insamling av matavfall

Vi vill som vanligt slå ett slag för insamling av matavfall. Hämta bruna papperspåsar i soprummet, påsen lämnas sen i brun behållare i portalen.

Släng endast matavfall i brun papperspåse, inga plastpåsar! Om din papperspåse riskerar att läcka kan du ta dubbla papperspåsar.

Å dessa fimpar …

Var vänlig kasta inte fimpar, snus och tuggummi i portalen eller i vår gemensamma trädgård.

Brf Haubitsens styrelse genom Kristina Kjellander

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev januari 2015