Dränering

Dränering av fastighetens grund skedde under hösten 2016 och in under den milda vintern 2016-2017. Projektet drog ut på tiden på grund av stora stenmassor nära huset som tog tid att avlägsna. Stenmassorna bestod dels av stora stenblock på fastighetens norra sida, men även av den fasta berggrund som huset står direkt på.

När fasaden var frilagd kunde dräneringsskivor monteras på grunden och dräneringsrör som leder bort vatten från fastighetens grund läggas i marken. Samtidigt som dräneringen pågått har några av dagvattenrören och sandfången bytts.

Samtidigt som dräneringen har pågick undersöktes rören under huset. Lite arbete med dem återstår och det kommer att genomföras under sommaren 2017.

Bilder från projektet kan ni se nedan: