Fönsterrenovering

Här publicerar föreningen ytterligare information om renoveringen för den intresserade:

Arbetsbeskrivning (vad som ska göras)

Allmän beskrivning av vad som menas med fönsterrenovering

Schema och information till medlemmarna från entreprenad

Tillvalslista (excelfil) med priser – Extraarbeten medlemmar kan beställa från entreprenad utöver a-prislista (för info, se nedan).
Tillvalslista i PDF om Excelfil inte fungerar för dig

A-prislista – arbeten utöver kontrakt

Kontaktuppgifter för renovering

Entreprenad (iwa21)
Kenny Lundegård
076 148 2121
kenny@iwa21.se

Fastighetsskötare och projektledare för renovering
Leif Lindholm
070 590 86 45
leif@v-hus.se
haubitsen@v-hus.se

Styrelsen för Brf Haubitsen
styrelsen@haubitsen.se

Tillvalsarbeten

Under renoveringen av fönster och balkongdörrar kan medlemmar få vissa andra arbeten utförda av entreprenaden för egen räkning. Typarbeten som kan genomföras är målning av innerfönster eller balkongdörr, insida av karm, byte av glasruta med mera. Även större arbeten kan göras vid mån av tid. Fyll i tillvalslistan och maila till fastighetsskötaren på haubitsen@v-hus.se i god tid innan renoveringen hos dig om du vill få ett extraarbete gjort. Fastighetsskötaren koordinerar därefter arbetet med entreprenaden.

Viktigt att notera är gränsdragningen mellan vad föreningen ska betala och vad du som medlem betalar om du lägger till ett arbete. Föreningen betalar det som är beställt enligt avtal, samt vad som regleras av stadga. Kortfattat betalar föreningen följande:

  • Renovering av ytterfönster och dörrbågar inklusive karmens utsida enligt beskrivning
  • Injustering för att få tätare fönster (dessvärre kan inga mirakel göras)
  • Nya tätningslister
  • Gemensamma anläggningar, ventilation & ventiler, yttre sidan av fönster och dörrar.

Kostnad för tillvalsarbete debiteras enligt tillvalslista (inkl moms.) eller a-prislista (priser ex moms) och faktureras varje medlem separat. 

Föreningen kan inte garantera att dina önskemål blir uppfyllda då tillvalsarbeten under veckan för renoveringen i din lägenhet enbart sker under förutsättning att allt arbete hinns med. Tillvalsarbeten som inte hinns med under ordinarie tid kan dock ske vid annat tillfälle om så önskas.